Närmare 800 ansökningar om Korsholms kommuns sommarjobb och sommarjobbssedlar


Korsholms kommun fick in totalt nästan 800 ansökningar om sommarjobb och sommarjobbssedlar i år. Antalet ansökningar om sommarjobb var 598 och antalet ansökningar om sommarjobbssedlar 196.

sommarjobbssedlar

De populäraste sommarjobben i år var jobb inom städning, daghem och förskola.

En del sökande kan ha sökt flera sommarjobb, så antalet ansökningar kan vara högre än antal sökande.

Kommunen erbjuder totalt 54 sommarjobb och de sökande får besked senast i början av april.

Sommarjobben är reserverade för ungdomar födda 2005–2007, det vill säga studerande på andra stadiet. Sommarjobben är en månad långa och utförs under perioden 2.5–30.9.

Fler ansökte om sommarjobbssedlar

Sommarjobbssedlarna ökade i popularitet i år. Antalet ansökningar om sommarjobbssedlar ökade med omkring 40 procent jämfört med fjolåret.

– En orsak till det kan vara att vi i år besökte högstadierna och informerade ungdomarna om möjligheten att söka sommarjobbssedlar och hjälpte dem att skapa egna konton på Kuntarekry, berättar sysselsättningskoordinatorerna Annele Granqvist och Susanna Sund.

Syftet med sommarjobbssedlarna är att hjälpa ungdomar att få in en fot i arbetslivet.

Sommarjobbssedlarna är värda 300 euro och betalas till arbetsgivare som anställer ungdomar födda åren 2008–2010.

Tack för alla ansökningar!

Flera nyheter