Valet till Europaparlamentet 2024


Valdag söndag 9.6.2024
Förhandsröstning i Finland 29.5–4.6.2024
Förhandsröstning utomlands 29.5–1.6.2024

Bild med texten vaalit val

Valdag söndag 9.6.2024
Förhandsröstning i Finland 29.5–4.6.2024
Förhandsröstning utomlands 29.5–1.6.2024

Förteckning över kandidater

Valdagen

Vallokalerna är öppna kl. 9.00–20.00. På valdagen kan du rösta endast vid den vallokal som anges på det meddelande­kort som du har fått med posten.

Observera att om du har valt att ta emot elektroniska meddelanden via suomi.fi så sänds ditt meddelandekort enbart elektroniskt. Du kan rösta också utan meddelandekort. Du behöver alltid ett id-kort, pass eller körkort.

Röstningsområden och vallokaler:

 1. Björköby, Bodagården, Björkövägen 735
 2. Replot, Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94
 3. Norra Vallgrund, Vallgrund skola, Söderuddsvägen 21
 4. Södra Vallgrund, Södra Vallgrund UF-lokal, Sommarösund­vägen 335
 5. Brändövik–Söderudden, Odd Inn, Söderuddsvägen 1526
 6. Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsund UF-lokal, Jungsundvägen 575
 7. Karperö, Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64
 8. Smedsby södra, Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
 9. Smedsby norra, Korsholms gymnasium, Bölesundsvägen 10
 10. Skatila, Wasa UF Skatila, Skatilavägen 41
 11. Helsingby, Helsingby skola, Pundarsvägen 52
 12. Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247
 13. Solf, Solf skola, Idrottsgränd 3
 14. Koskö, Samlingshuset i Koskö, Koskövägen 704
 15. Petsmo, Petsmo daghem, Petsmovägen 504
 16. Kvevlax, Kvevlax lärcenter, Funisbackvägen 8
 17. Kuni, Kuni daghem, Kunivägen 19
 18. Vassor, Marthagården i Vassor, Vassor byväg 31
 19. Västerhankmo, Hankmo daghem, Eidisbackvägen 150
 20. Österhankmo, Byagården i Österhankmo, Österhankmovägen 693
 21. Köklot, Köklot byagård, Köklotvägen 1436

Förhandsröstning

Du kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland oberoende av hemkommun. Det finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun. En förteckning över de
allmänn­a förhandsröstningsställena finns på adressen www.valfinland.fi.

Förhands­röstnings­­ställena utomlands hittar du på adresse­n www.valfinland.fi.

Korsholms ämbetshus
Centrumvägen 4, Smedsby, huvudingången
29–30.5 kl. 10.00–18.00
31.5 kl. 10.00–16.00
1–2.6 kl. 10.00–13.00
3–4.6 kl. 10.00–18.00

Kvevlax bibliotek
Slöjdvägen 3
29.5 kl. 16.15–18.45

Solf bibliotek
Solfvägen 218
30.5 kl. 16.15–18.45

Björköby bibliotek
Björkövägen 735
3.6 kl. 16.45–18.45

Replot bibliotek
Kyrkvägen 94
4.6 kl. 16.45–18.45

Korsholms bokbuss
(ej tillgänglighetsanpassad)

Onsdag 29.5
13.30–14.00 Munsmo, Kotået 54
14.30–14.50 Rimal, Björneborgsvägen 1032
15.00–15.30 Rimal, Rimalvägen 857
15.45–16.05 Tölby, Tölby ängsväg 392
16.15–16.40 Vargstubacken, Rimalvägen 245
16.50–17.10 Helsingby, Pundarsvägen 333
17.20–17.50 Helsingby, Pundarsvägen 131
18.00–18.30 Toby, Lundevägen 12
18.40–19.00 Vikby, Lappräntvägen 257

Torsdag 30.5
14.45–15.15 Helsingby, Helsingbyvägen 32
15.30–16.00 Veikars, Veikarsvägen 903
16.25–16.45 Södra Vassor, Åkersidsvägen 1
17.00–17.20 Vassor, Vassor byväg/Sandåsvägen
17.50–18.20 Petsmo, Petsmovägen 509
18.30–19.00 Petsmo, Fiskehamnen

Måndag 3.6
13.15–13.40 Panike, Panikevägen 376
13.50–14.15 Söderudden, Söderuddsvägen/Klobbskatvägen
14.35–15.35 Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3
15.50–16.15 Skatan, Österändsvägen 33
16.25–16.50 Södra Vallgrund, Brandstation, Östra vägen
17.05–17.50 Södra Vallgrund, Sommarösundsvägen 263
18.00–18.20 Strömsgårdarna, Bulleråsvägen/Tallstigen
18.30–19.00 Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3

Tisdag 4.6
14.25–14.45 Singsby, Jungsundvägen 157
14.50–15.15 Singsby, Maravägen 10
15.30–16.10 Iskmo, Iskmovägen 52
16.20–16.45 Jungsund, Nynäsgränden 1
16.50–17.10 Jungsund, Jungsundvägen 575
17.15–17.35 Jungsund, Kalvholmsvägen 108
17.40–18.00 Kalvholm, Slompvägen 1
18.05–18.25 Koskö, Koskövägen 704
18.35–18.55 Karperö, Karperövägen 538
19.00–19.25 Karperö, Bäckstået 54
19.35–20.00 Karperö, Holmhagavägen 3

Hemmaröstning

Om din rörelseförmåga är så begränsad att du inte kan ta dig till röstnings­stället kan du rösta hemma.
Du måste anmäla dig till hemmaröstningen senast tisdag 28.5 kl. 16.00. Anmälan görs per telefon till kommunen­s infopunkt, 06 327 7111 (vardagar kl. 8.30–11.30 och kl. 12.30–15) eller per e-post till info@korsholm.fi.

Mera information

www.korsholm.fi/eu-valet-2024

Vid frågor angående röstningsställen, rösträtt och meddelande­kort, kontakt­a Justitieministeriets avgiftsfria service­­nummer 0800 94 771 eller WhatsApp 050 438 8730.

Centralvalnämnden i Korsholm, 06 327 7151, 044 424 0370.

Flera nyheter