Skötselbidrag för rinkar och isbanor

Skötselbidrag för rinkar/isbanor kan beviljas föreningsskötta rinkar/isbanor i Korsholm. Föreningsägda rinkar/isbanor finns i Norra Vallgrund, Björköby, Hankmo, Petsmo, Veikars, Toby, Tölby, Singsby, Karkmo och Kuni. Skötselbidraget är 350 euro per rink/isbana. Bidraget beviljas i efterhand efter avslutad säsong. För att beviljas bidrag ska rinken/isbanan vara öppen för allmänheten minst 80 % av ”issäsongen”. När ”issäsongen” startar och slutar bedöms av fritidschef och idrottsanläggningsansvarig utgående från klimatförhållanden.

Ansökan om skötselbidrag för rink görs till kultur- och fritidsnämnden senast 23.4. Blankett utformas för ändamålet och läggs på kommunens webbsida. Beslut om bidrag görs av fritidschefen.