Idrottspremieringar

 • Kriterier för idrottspremieringar:
  • Medalj i FM, NM, EM, VM eller representerat Finlands landslag.
  • Den premierade skall ha varit bosatt i Korsholms kommun då medaljen tagits.

 • Du har 15 minuter på dig att skicka in anmälningen, så anteckna följande för varje prestation och landslagsuppdrag innan du går vidare:
  • Idrott
  • Gren
  • Förening
  • Åldersklass
  • Placering
  • Datum
  • Länk till resultat