Årets kulturperson

Årligen utses en person som berikat det kulturella livet i Korsholm genom engagemang, kunnighet och genom berömvärda kulturella insatser. Personen ska vara bosatt i Korsholm. 

Välmotiverade förslag till årets kulturperson som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till kultur@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Juryn som utser Årets kulturperson för år 2021 och 2022 består av välfärdsutskottets ordförande Ros-Marie Finne ledamot Alf Burman och ledamot Simo Suoranta samt kultursekreterare Annica Reini. Juryn väljs för en 2-årsperiod.

Årets kulturperson 2020, Mikaela Nykvist

Mikaela Nykvist

Författare Mikaela Nykvist har gett ut tre böcker på lika många år! Böckerna har hon skrivit på sin fritid. Böckerna är historiska romaner som handlar om livet i Österbotten under 1800-talets senare hälft och framåt. Under författarsamtal har Mikaela presenterat sina böcker och där har det framgått vilket enormt researcharbete hon har gjort för att kunna skriva böckerna. Berättande och litteratur är hennes intressen. Mikaela är också engagerad i Marthaföreningen i Solf.

Hennes böcker finns i tryckt form och som ljudböcker. De har nått läsare utanför Finland och är mycket efterfrågade. Böckerna översätts till finska som bäst.

Böckerna i Runsorserien:
Rök i fjärran (2017)
Förändrad och bränd (2018)
Mellan is och aska (2019)


Årets kulturpersoner i Korsholm

2020 Mikaela Nykvist 

2019 Jani Jaatinen

2018 Alicia Trezise-Segervall

2017 Cata Ahlbäck

2016 Andrea och Eddie Österåker

2015 Jarl Nystrand

2014 Axel Björkholm

2013 Stig Snickars

2012 Jens-Olof Mård och Alf Svahn

2011 Mona Sand och Sandra Sundvik

2010 Asko Hiipakka och Mikael Herrgård

2009 Ehrengard Högnäs och Tapani Tammenpää

2008 Rainer Holmgård

2007 Bo Lund och Margot Ehnström

2006 Åke Bengs och Elly Sigfrids

2005 Marita Gleisner och Karl-Erik Berg

2004 Peter Båsk och Vivan Erlands

2003 Bjarne Berg och Tomas Koskinen

2002 Kaija Grannas och Ika Österblad