Sommarjobb och sommarjobbssedlar

Sommarjobb 2024

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 2005–2007 sommarjobb för fyra hela veckor/ ungdom under perioden 2.5–30.9.2024.

Ansökan görs via https://www.kuntarekry.fi/sv.

Ansökningstid: 5.2.2024 kl. 12.00 – 3.3.2024 kl. 23.59. För sent inkomna ansökningar beaktas inte. Mera information om platserna finns på Kuntarekry fr.o.m. 5.2.2024. Du kontaktas från arbetsplatsen ifall du kallas till intervju eller har blivit vald. Anställningarna ska vara klara senast 2.4.2024.

Mera information:  sommarjobb@korsholm.fi    

Sommarjobbssedlar 2024

Korsholms kommun stöder arbetsgivare som anställer ungdomar födda åren 2008–2010 med 300 euro.
Det har reserverats 70 sedlar, som ungdomarna ansöker om.

Ansökningstid: 5.2 kl. 12.00–3.3.2024 kl. 23.59. För sent inkomna ansökningar beaktas inte. Sommarjobbssedlarna lottas ut och meddelas under vecka 10.

Anställningsförhållandet bör ordnas under perioden 2.5–30.9.2024. Arbetsperioden behöver inte vara oavbruten.

Ansökan görs via https://www.kuntarekry.fi/sv.

Anställningsförhållandet ska vara minst 2 veckor (10 arbetsdagar) och bruttolönen ska vara minst 450 euro/två veckor. Lönen bör följa minimilönen enligt företagets kollektivavtal. Företaget står för alla arbetsgivaravgifter.

Sedlarna riktas till företag och föreningar men inte till kommun eller privata hushåll.

Mera information:  sommarjobb@korsholm.fi