Verksamhet för barn och unga tillåts i gymnastiksalarna


Visualization of the Coronavirus

Från och med tisdag 6.4 kan föreningar och grupper igen använda sig av kommunens gymnastiksalar.

Verksamheten ska vara riktad till barn och unga som är 12 år eller yngre. Maxantal som får vistas i salarna på samma gång är 10 personer. All verksamhet för vuxna är fortfarande stängd.

Beslutet att öppna upp kunde fattas eftersom coronaläget i regionen har förbättrats och att sjukvårdsdistriktet inte längre befinner sig i spridningsfasen. Ifall läget försämras kommer en ny bedömning att göras.

Kommunens sportstugor förblir stängda tills vidare, med undantag för användningen inom den grundläggande utbildningen.

Flera nyheter