Revidering av byggnadsordning


Byggande - Rakentaminen

Ett program för deltagande och bedömning är framlagd 16.4–17.5.2021 i Korsholms ämbetshus (MBL 63 §):

Åsikter kan framföras senast 17.5.2021 kl. 16.00 elektroniskt till byggnadstillsynen@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, byggnadstillsynen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Flera nyheter