Förbättring av landsväg 673 genom att bygga gång- och cykelväg mellan Vikby och Solf


Meddelande om inledning av planering och rätt till utredning.

blue and yellow pedestrian lane

Korsholms kommun inleder planeringen av vägplanen inklusive nödvändiga utredningar, efter att ha avtalat om saken med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten. För mera information se länk här under.

Flera nyheter