Inbjudan till presentation av utkastet till vägplan


man in green and yellow jacket holding stop sign

Förbättring av landsväg 717 genom att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Höstves – landsväg 17746 (Kolkin siltatie)

På grund av koronapandemin kommer inget traditionellt planeringsmöte att hållas. Istället kan invånare i området, markägare och andra intresserade bekanta sig mellan 16 april och 26 april 2021 med planutkastet och annat presentationsmaterial på projektets webbplats www.infrahankkeet.info

Kartor finns även framlagda på andra våningen i Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, Smedsby

Mera information fås av:
Vägmästare Kjell Sundsten, tfn 050 69616, kjell.sundsten@korsholm.fi

Flera nyheter