Kandidatansökningar


Kandidatansökningarna och andra handlingar som gäller kandidatuppställningen ska lämnas till centralvalnämnden senast tisdagen den 4 maj kl. 16.00.

person holding white machine on top of white table

Vid kommunalvalet, som förrättas den 13 juni 2021, väljs i Korsholms kommun 43 fullmäktigeledamöter.

Kandidatansökningarna och andra handlingar som gäller kandidatuppställningen ska lämnas till centralvalnämnden senast tisdagen den 4 maj kl. 16.00.

Adressen är: Centralvalnämnden i Korsholm, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Centralvalnämndens sekreterare Nina Högbacka-Wägar tar emot ansökningshandlingarna.

Tidigare inlämnade kandidatansökningar är i kraft.

Blanketter för kandidatuppställning hittar du här.

Centralvalnämnden

Flera nyheter