Tränings- och idrottsverksamhet för alla tillåts i kommunen från 1.5


Kommunens beredskapsledningsgrupp beslöt under torsdagen 29.4 att öppna upp gymnastiksalarna och idrottsplanerna för verksamhet för alla åldersgrupper. Maxantal deltagare per grupp är 20.

person wearing orange and gray Nike shoes walking on gray concrete stairs

Inomhus
Från och med 1.5 är maxantal deltagare per grupp inomhus 20 personer. Inga åldersbegränsningar är längre i kraft. Olika träningsgrupper ska fortsättningsvis inte blanda sig med varandra.

Utomhus
Inga restriktioner vad gäller maxantal deltagare eller ålder är längre i kraft. Olika träningsgrupper ska fortsättningsvis inte blanda sig med varandra.

Kommunens sportstugor förblir ändå stängda tills vidare, med undantag för användningen inom den grundläggande utbildningen.

Beslutet att öppna upp kunde fattas eftersom coronaläget i regionen har förbättrats.
Ifall läget försämras kommer en ny bedömning att göras.

Flera nyheter