Välkommen till vår nya webbplats!


Korsholms kommun lanserar en ny webbplats.

korsholm.fi - startsida

Korsholms kommuns webbplats är kommunens viktigaste informationsplats, som kompletteras med våra kanaler på sociala medier. Målet med den nya webbplatsen är att tillgodose besökarnas behov av information om kommunens verksamhet. Under arbetet har fokus legat på användarvänlighet och tillgänglighet. Webbplatsens tillgänglighet är anpassad enligt tillgänglighetsdirektivet.

Korsholm.fi är bra anpassad för både dator, mobil och surfplatta. Med den nya webbplatsen hoppas vi kunna erbjuda en fin helhetsupplevelse för våra besökare, oavsett om du är invånare, företagare, turist eller bara annars nyfiken på Korsholms kommun och vad kommunen kan erbjuda dig.

Vi har förbättrat webbplatsens sökfunktion och presenterar nu tydligare än förut våra viktigaste nyheter på ingångssidan. Här hittar du också direktlänkar till kommunens lediga jobb, kungörelser och aktuella upphandlingar.

Webbplatsen har förnyats som en del av projektet Digitalt Korsholm 2021 och har utarbetats i samarbete med WebAula.

Under de kommande veckorna och månaderna uppdateras ännu texter och innehåll och vi ber om ert överseende ifall information flyttats till annan plats på webbsidan. Vi tar gärna emot feedback om webbplatsen så vi kontinuerligt kan utveckla den.

Vill du ge feedback?
Hittar du inte den information du söker? Eller har du förbättringsförslag?

Berätta om det genom att fylla i formuläret här nedan.

Linda Jakobsson-Pada
Förvaltningsdirektör


Feedback

  • Du kan skicka ditt meddelande anonymt, men om du vill ha svar måste vi ha dina kontaktuppgifter.
  • Eftersom datasäkerheten inte är säkrat för den här responsblanketten ska du inte uppge t.ex. personbeteckningar eller bankkontonummer eller lämna uppgifter som gäller förmögenhet. Lämna inte heller känsliga uppgifter, t.ex. uppgifter om hälsotillstånd eller klientskap.

    Elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/24.1.2003, 8 §). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen ska avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (förvaltningslagen 434/6.6.2003, 17 §).

    Som ett responsmeddelande ska du följaktligen aldrig sända t.ex. lagstadgade anmärkningar, klagomål eller en begäran om omprövning av ett beslut.


Flera nyheter