Ändringar i tidtabellen för coronavaccinering


Korsholm och Vörå fick färre vaccindoser än beräknat under slutet av maj. Vaccintidtabellen kommer påverkas, så att 16-åringar och äldre kan boka tid från 11.6.

woman in blue button up shirt holding orange fruit

Korsholm och Vörå aviserade tidigare om att alla kommuninvånare 16 år eller äldre skulle kunna boka tid till vaccinering redan 1.6, men på grund av det lägre antalet doser kommer detta ske först 11.6.  

Under de kommande veckorna kan alla 40-åringar och äldre fortsätta boka tid till vaccinering via webbtidsbokningen. Om det fortfarande finns ovaccinerade i denna åldersgrupp efter den 13.6 så kan dessa ringa vaccinlinjen för att boka tid. 

Företagshälsovården i Vasaregionen har nu påbörjat coronavaccinering för sina kunder. Följ med din egen företagshälsovårds information. 

De som erbjudits vaccin via företagshälsovården kan välja att vaccinera sig där eller boka tid för vaccinering till den kommunala hälsovården. De som redan fått den första vaccindosen, kommer även få den andra dosen via samma vaccinationsenhet. 

Flera nyheter