DELGENERALPLAN FÖR REPLOT


Ett planutkast är framlagt 25.5–23.6.2021

Informationsmöte om delgeneralplan för Replot ordnas 7.6.2021 kl. 18–20 utan publik p.g.a. rådande omständigheter (covid-19). Informationsmötet sänds direkt via kommunens webbplats www.korsholm.fi/aktuellt. Under tillställningen är det möjligt att ställa frågor via chattfunktionen. Inspelningen av informationsmötet kan ses på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer t.o.m. 7.7.2021.

Under vecka 23 och 24 kan man träffa planläggare Catarina Simons på ämbetshuset. Boka tid på förhand: tfn 06 327 7173, catarina.simons@korsholm.fi.

Ett planutkast är framlagt 25.5–23.6.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBF 30 §).
Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer.

Åsikter kan framföras senast 23.6.2021 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 25.5.2021
Planläggningsavdelningen

Flera nyheter