Plan över Hästhagen – Äppeldalens rekreationsled.


Plan över rekreationsled i Smedsby är framlagt 26.5–24.6.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen:

Plan över Hästhagen – Äppeldalens rekreationsled. Leden går längs grönområdet från Källängsvägen i norr till Vasa stadsgräns i söder.
Ett förslag till plan är framlagt (MBF 46 §).

Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Anmärkningar kan framföras senast 24.6.2021 till Korsholms kommun, samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 26.5.2021
Samhällsbyggnad

Flera nyheter