Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd


Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronapandemin.

person using laptop computer

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronapandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021), relaterade löne- och andra kostnader.

Ansökningstiden för kostnadsstöd är från 27 april till 23 juni 2021 kl. 16.15. Stödperioden för kostnadsstödet är 1.11.2020–28.2.2021. Ansökan lämnas in via Statskontorets elektroniska ansökningskanal.

Mer information om stödet och hur man ansöker hittas på VASEK:s sidor: Ansökning av kostnadsstöd för företag.

Flera nyheter