Ämbetshuset håller sommarstängt


Korsholms kommuns ämbetshus är stängt under tiden 12.7–30.7.2021.

Under resten av sommaren är ämbetshuset öppet måndag–fredag kl. 8–16.

Kommunen uppmanar fortsättningsvis alla till att sköta ärenden i mån av möjlighet via telefon, e-post eller andra digitala kanaler. Om du vill besöka ämbetshuset, ta på förhand kontakt med den person som ärendet berör för att boka tid för ditt besök.

Kommunens telefonväxel 06 327 7111 betjänar normalt under hela sommaren.

Flera nyheter