Guidning på Stundars bostadsområde


Välkommen på en guidad rundtur på Stundars bostadsområde tillsammans med Peter Båsk!

Entusiasternas vision var att skapa ett område som skulle bestå av enbart flyttade, rivningshotade österbottniska timmerbyggnader från 1800-talet eller tidigare. Och nu står det där. De gamla husen. Sida vid sida. Ingärdade med prydliga rödmålade staket och vita grindar. Med en björkallé tvärs genom området.

Området är ett unikt kvartersområde för småhus. Här får endast ”uppföras från annan plats flyttade gamla byggnader eller andra med hantverkarbymiljön harmonierande byggnader”, enligt detaljplanen från år 1984.

Ingen deltagaravgift, anmälningar tfn 0500 162 112

Max 20 pers.

Foto: Stundars bostadsområde, fotograf Peter Båsk

Flera nyheter