Kommunalvalet 2021


Det fastställda resultatet från kommunalvalet.

Kommunalvalet

Resultat

Statistik

Kandidatlistor

Valresultatet

Justitieministeriet resultattjänst

Valdagen

Vallokalerna är öppna kl. 9.00–20.00. På valdagen kan du rösta endast vid den vallokal som anges på det meddelandekort som du har fått med posten.

Röstningsområden och vallokaler:

 1. Björköby, Bodagården
 2. Replot, Replot-Björkö skola
 3. Norra Vallgrund, Vallgrund skola
 4. Södra Vallgrund, Södra Vallgrund UF-lokal
 5. Brändövik–Söderudden, Odd Inn
 6. Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsund UF-lokal
 7. Karperö, Norra Korsholms skola
 8. Smedsby södra, Korsholms ämbetshus
 9. Smedsby norra, Korsholms gymnasium
 10. Skatila, Wasa UF Skatila
 11. Helsingby, Helsingby skola
 12. Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola
 13. Solf, Solf skola
 14. Koskö, Samlingshuset i Koskö
 15. Petsmo, Petsmo daghem
 16. Kvevlax, Kvevlax lärcenter
 17. Kuni, Kuni daghem
 18. Vassor, Marthagården i Vassor
 19. Västerhankmo, Hankmo daghem
 20. Österhankmo, Byagården i Österhankmo
 21. Köklot, Köklot byagård

Du behöver ett identitetsbevis

När du röstar måste du styrka din identitet. Som identitetsbevis duger t.ex. körkort, pass eller ett av polisen utfärdat ID-kort.

Du kan behöva ta av dig din mask för att valfunktionären ska kunna identifiera dig.

Det är tryggt att rösta i kommunalvalet

Vid röstningsställena finns det handdesificeringsmedel eller möjlighet att tvätta händerna.

Du kan använda ansiktsmask då du röstar, men du kan bli tvungen att tillfälligt ta av dig din mask så att valfunktionären ska kunna identifiera dig.

Om du vill kan du göra röstningsanteckningen med din egna penna. Både blyerts- och kulspetspennor fungerar, men ta inte t.ex. en tuschpenna som gör att röstnings­anteckningen syns igenom röstsedeln.

Undvik att vistas onödigt länge på röstningsstället. Det finns kandidatlistor i valbåsen, men bestäm gärna vilken kandidat du vill rösta på redan före du kommer till röstningsstället. Förbered dig också så att du har identifieringshandligarna i handen när det blir din tur att rösta.


Försök hålla ett tillräckligt långt avstånd till den som står före dig i kön.

Mera information

www.korsholm.fi/kommunalvalet-2021

Vid frågor angående röstningsställen, rösträtt och meddelande­kort, kontakt­a Justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 94 771 eller WhatsApp 050 438 8730.

Centralvalnämnden i Korsholm, 050 69 635.

Information för personer som är i isolering eller karantä­n ges av smittspårningen. Kontaktuppgifter finns i ditt beslut om isolering eller karantän.

Anvisningar gällande karantän och isolering

OBS! Dessa anvisningar baserar sig på Justitie­ministeriets och Institutet för hälsa och välfärds informatio­n samt smittskyddslagen och vallagen.

Om du har beordrats i karantän eller isolering av kommunens smitt­skyddsläkare behöver du tillstånd av smittspårninge­n för att kunna rösta i kommunalvalet. Närmare informatio­n finns i det beslut om isolering eller karantän som du har fått.

På valdagen

Om du har beordrats i karantän eller isolering av kommunens smitt­skyddsläkare kan du rösta på på ditt normala röstningsställe på valdagen. Du kan komma till röstningsstället t.ex. med bil, men du kan inte komma in till vallokalen. Utanför vallokalen finns en skylt med telefonnummer till vilket du ringer för att be att valfunktionärerna komme­r ut så att du kan rösta utomhus.

Frivillig karantän eller frivillig isolering

Om du är i frivillig karantän eller frivillig isolering ska du rösta som normalt på ett allmänt förhandsröstningsställe eller på röstningsstället på valdagen. I dessa fall har du inte rätt till hemmaröstning.

Mera information

Information för personer som är i isolering eller karantä­n ges av smittspårningen. Kontaktuppgifter finns i ditt beslut om isolering eller karantän.


Centralvalnämnden i Korsholm, 050 69 635.

Korsholm 19.5.2021
Centralvalnämnden


Flera nyheter