Sportstugorna öppnar


Kommunens sportstugor har varit stängda under coronaviruspandemin. Nu har kommunens beredskapsledningsgrupp beslutat att öppna stugorna för allmänheten igen, med start från 1.6.

white and blue soccer ball on green grass field during daytime

De som använder stugorna ska följa de regionala och nationella rekommendationerna. Kommunen påminner även föreningarna om att olika träningsgrupper inte ska blanda sig med varandra, hålla säkerhetsavstånden och att det är viktigt att varje grupp städar upp efter sig.

Beslutet att öppna upp kunde fattas eftersom coronaläget i regionen har förbättrats.

Ifall läget försämras kommer en ny bedömning att göras.

Flera nyheter