Fältarbete i Helsingby och Toby


Korsholm kommun utför i samarbete med Tidorum arkitektur och byggnadsvård en för landskaps- och kulturmiljöinventering för uppgörande av Helsingby-Toby delgeneralplan.

Inventeringarna pågår under veckorna 28–34.
Närmare information www.korsholm.fi/planer eller Tidorum arkitektur och byggnadsvård, Ruusa Viljanen Rossi tfn +46 705 831 211

Flera nyheter