Korsholms kommun begär anbud på grund- och förskoleskjutsar i Korsholms kommun


Upphandlingen har publicerats på https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/, under namnet, Grund- och förskoleskjutsar i Korsholms kommun.

Upphandlingen har publicerats på https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/, under namnet, Grund- och förskoleskjutsar i Korsholms kommun.

Flera nyheter