Ändring av del av Stormossen detaljplan


KUNGÖRELSE

Ett program för deltagande och bedömning är framlagt 17.–30.8.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBL 63 §). Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Åsikter kan framföras senast 30.8.2021 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 17.8.2021
Planläggningsavdelningen

Flera nyheter