Coronasmitta vid Kukkulan päiväkoti


Barn och personal vid Kukkulan päiväkoti har exponerats för coronaviruset.
Ett antal barn i daghemmet och några av personalen har satts i karantän.

Barn och personal vid Kukkulan päiväkoti har exponerats för coronaviruset.

Ett antal barn i daghemmet och några av personalen har satts i karantän.

Vårdnadshavarna är informerade och smittspårningen pågår.
Beredskapsledningsgruppen följer med läget och informerar mera vid behov. 

Flera nyheter