Coronasmitta vid Mustasaaren Keskuskoulu


Elever och personal i Mustasaaren Keskuskoulu har exponerats för coronaviruset.

Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna. Elever samt några inom personalen har placerats i karantän. De exponerade eleverna övergår till distansundervisning.  

Alla berörda är informerade i nuläget men smittspårningen pågår fortfarande.
Beredskapsledningsgruppen följer med läget och informerar mera vid behov. 

Tilläggsuppgifter ges av:  
Anna-Liisa Punto
050 518 1258 

Flera nyheter