Framlagda planer


Följande planer är framlagda 10.8–8.9.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen:

Söderskogen detaljplan
Ett förslag till plan är framlagt (MBF 27 §).

Detaljplan för Hemskog 2 i Böle
Ett förslag till plan är framlagt (MBF 27 §).

Ändring och utvidgning av detaljplan för Vikby I
Ett utkast till plan är framlagt (MBF 30 §).

Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Åsikterna och anmärkningar kan framföras senast 8.9.2021 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 10.8.2021
Planläggningsavdelningen

Flera nyheter