Invånarenkät angående batterimaterialfabriken


Den bifogade invånarenkäten undersöker projektets möjliga effekter på levnadsvillkor och trivsel i det omgivande området.

yellow and green excavator on rocky ground during daytime

Batterimaterialfabriken i Vasa kräver en miljökonsekvensbedömning i enlighet med MKB -lagen.

Den bifogade invånarenkäten undersöker projektets möjliga effekter på levnadsvillkor och trivsel i det omgivande området. Enkäten är relaterad till det pågående förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB).

Svara på enkäten här.

Ramboll Finland Oy ansvarar för konsekvensanalysen och genomförandet av enkäten på uppdrag av Johnson Matthey. 

Flera nyheter