Korsholms högstadium övergår till distansundervisning.


Hela Korsholms högstadium övergår till distansundervisning under tiden 30.8 – 3.9.2021.

Närundervisning ordnas för elever inom särskilda stödet. Alla vårdnadshavare har informerats.
Beredskapsledningsgruppen följer med läget och informerar mera vid behov. 

Munskydd på stol. Kasvosuoja tuolilla.
Flera nyheter