Ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby (KPO Kiinteistöt Oy)


KUNGÖRELSE

Ett förslag till ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby (KPO Kiinteistöt Oy)

är framlagt 7.9–6.10.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen(MBF 27 §).

Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Anmärkningar kan framföras senast 6.10.2021 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 7.9.2021
Planläggningsavdelningen

Flera nyheter