Frågeformulär angående användningen av Korsholms kommuns webbplats


Nu kan du svara på några frågor om användningen av Korsholms kommuns webbplats.

person holding pencil near laptop computer

Nu kan du svara på några frågor om användningen av Korsholms kommuns webbplats. Svaren är anonyma.

Svara på frågorna här.

Flera nyheter