Avdelning vid Singsby daghem evakueras


Fastighetsverket i Korsholms kommun har under sommaren gjort reparationer i Singsby daghem för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Det har dock visat sig att flera personer fortfarande reagerar på inomhusluften. Fler undersökningar behöver göras och konstruktioner tas upp. Under tiden som detta görs kan verksamhet inte ordnas i fastigheten. Nu undersöks olika alternativ för evakueringen av verksamheten.

Gult trähus. Keltainen puutalo.

Under sommaren har fastighetsverket gjort reparationer i Singsby daghem för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Åtgärderna utfördes baserat på resultatet av tidigare utförda kartläggningarna.

Efter höstterminens start har det dock visat sig att personer som vistas i daghemmet fortfarande reagerar på inomhusluften. Fastighetsverket har nu fortsatt undersökningarna för att ta reda på ifall där finns andra skador som missats i tidigare kartläggningar och som kan påverka luften.

Kommunens inomhusluftgrupp har 15.10.2021 beslutat att det blir bäst att verksamheten evakueras under tiden det utförs fortsatta undersökningar och åtgärder. Som bäst utreds olika evakueringsmöjligheter för verksamheten i Singsby daghems avdelning Trapetsen.

Information om saneringsarbetet i Singsby daghem sammanställts på en skild undersida.

Länk till webbsida om saneringen av Singsby daghem

Flera nyheter