Drop in-coronavaccinering


Korsholms kommun ordnar drop-in coronavaccineringstillfällen för personer bosatta i Korsholm vid Korsholms hälsovårdscentral 8.10, 13.10 och 20.10. och vid Världsarvsporten (Berny’s restaurang) 11.10. Till drop-in tillfällen kan man komma för att ta antingen den första eller den andra coronavaccindosen.

Små glasflaskor med etiketter på Pieniä lasipurkkeja, joissa etiketit.

Coronvaccin ges till 12 år fyllda personer. Nu kan man ta den andra dosen redan sex veckor efter den första dosen. Det går att komma på drop-in vaccinering för den andra dosen fast man har en tid bokad från förr. Den gamla tidsbokningen raderas ur systemet av personalen som vaccinerar.

Drop in-vaccineringstillfällen vid Korsholms hälsovårdscentral ordnas

 • fredag 8.10 kl. 15–17
 • onsdag 13.10 kl. 15–17
 • onsdag 20.10 kl. 15–17.

Till drop-in coronavaccineringen vid Korsholms hälsovårdscentral kommer man via ingång F.

Drop in-vaccinering vid Världsarvsporten (Berny’s restaurang, Replotvägen 2) ordnas

 • måndag 11.10 kl. 10–12.30.

Tidsbokning för coronavaccinering

Det går fortfarande också bra att boka tid för coronavaccinering.

Webben: https://telecura.korsholm.fi/
Telefon: 06 327 7000 vardagar kl. 8–12.

Tredje vaccindos erbjuds riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje dos coronavaccin till dem som är 12 år fyllda och som på grund av sjukdom eller vård har kraftigt nedsatt immunbrist. Den tredje dosen kan ges då det har gått minst två månader sedan den andra dosen. Personer som hör till riskgrupper, kan boka tid för den tredje dosen genom att ringa tidsbokningen eller via webbtidsbokningen.

Riskgrupperna för dos 3 är följande:

 • organtransplantation
 • stamcellstransplantation 
 • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
 • långt framskriden eller oskött HIV
 • annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.
Flera nyheter