Korsholms kommuns satsning på hållbarhet börjar synas


De första hållbarhets- och klimatåtgärderna i Korsholms kommun syns redan nu, fyra månader efter att kommunens nya klimat- och energistrategi godkändes. Kommunen har upphandlat sin elenergi av producenter som stöder sig på primärt förnyelsebara energikällor och kommunen har anställt en projektledare, Geir Byrkjeland, som arbetar med klimatledarskap.

Solig skogsglänta med mossa. Aurinkoinen metsä, jossa paljon sammalta.

Korsholms kommuns nya klimat- och energistrategi godkändes av kommunfullmäktige 10.6.2021. I strategin som sträcker sig över åren 2021–2030 ligger fokus på klimat- och energifrågor. Kommunen kommer att se över sina arbetsrutiner, beteenden, kommunkoncernens verksamheter samt kommunens roll som upphandlare.

När det gäller uppvärmning ska kommunen på sikt byta ut fossila bränslen till förnyelsebara energikällor i alla kommunala byggnader. Ett första steg är att kommunen mot en tilläggskostnad har valt ett grönt elenergialternativ av nuvarande elenergileverantör. Samhällsbyggnadsutskottet beslöt om elenergileverantören på sammanträdet 1.9.2021.

Korsholms kommun har också anställt en projektledare som ska arbeta med att utveckla kommunens klimatledarskap. Geir Byrkjeland påbörjade arbetet som projektledare 1.8.2021.

– Tanken med projektet är att få in hållbarhet och klimattänk i kommunens verksamhet och handlingar och på sikt också involvera kommuninvånare samt företag, säger Byrkjeland.

Geir Byrkjeland.
Geir Byrkjeland.

Arbetet ska göras i form av workshops, föreläsningar och kampanjer.

– På ett personligt plan har jag funderat på och praktiserat hållbarhet och miljöetik under hela mitt liv, så detta jobb känns väldigt meningsfullt.

Som bästa samarbetar Byrkjeland med Kuntamaisema för att ta fram ett uppföljningsverktyg för arbetet med klimatfrågor. Han har också gjort en video där kommundirektör Rurik Ahlberg berättar om kommunens hållbarhetstänk samt om sina personliga klimatåtgärder. Videon finns på Korsholms kommuns Youtubekanal.

Miljöministeriet delfinansierar Korsholms kommuns projekt för att bygga upp ett system där man konkret arbetar för att minska kommunens klimatpåverkan på ett positivt och synligt sätt. Projektet ger förutsättningar för ett målmedvetet klimatfrämjande arbetssätt också i framtiden.

Länk till Korsholms kommuns klimat- och energistrategi
Länk till videon med kommundirektör Rurik Ahlberg på Korsholms kommuns Youtubekanal

Flera nyheter