Testa dig för coronavirus med låg tröskel


I Vasa sjukvårdsdistrikt uppmanas kommuninvånarna fortfarande att testa sig för coronavirusinfektion med låg tröskel.

person in blue jacket holding white textile

I Vasa sjukvårdsdistrikt uppmanas kommuninvånarna fortfarande att testa sig för coronavirusinfektion med låg tröskel. Hälsovårdscentralen får dagligen frågor gällande testningen och i vilka situationer man bör testa sig. Alla med lindriga symptom och även personer som fått dubbla vaccindoser uppmanas att testa sig. Uppmaningen gäller även barn. 

Vi rekommenderar att boka tid för coronatest via kommunens webbtidsbokning som är öppen dygnet runt.  

Boka tid för coronatest 

Webbtidsbokning: https://telecura.korsholm.fi/
Bokning via telefon i Korsholm: 06 327 7453 vardagar kl. 8–15. Övriga tider via Vasa centralsjukhus akutpoliklinik: 116 117.
Bokning via telefon i Vörå: 06 385 2200 vardagar kl. 8–12. Övriga tider via Vasa centralsjukhus akutpoliklinik: 116 117.

Om det inte finns tider att boka på webbtidsbokningen i Korsholm, så kan du besöka drop-in testningen vid kaserntorget i Vasa. Provtagningen på kasernområdet (mellan Korsholmsesplanaden och Artellgränden) sker varje dag kl. 8–20.20. Provtagningen kräver varken remiss eller tidsbokning. 

Länk till Vasa centralsjukhus webbsida med ytterligare information om coronaprovtagningen vid kasernområdet

 

Flera nyheter