Cirkulär ekonomi finns inskrivet i Stormossens nya aktieägaravtal


Ett nytt aktieägaravtal för Ab Stormossen Oy har undertecknats av samtliga ägarkommuner Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs. I det nya aktieägaravtalet står att till bolagets verksamhet hör att befrämja en cirkulär ekonomi genom att insamla, separera och förädla avfall så att material och nya produkter på så vis kan skapas och säljas.

Natur speglas i en glasboll som hålls av en hand. Luonto näkyy lasipallossa, joka on henkilön kädessä.

Största aktieägare är Vasa med 54,3 procent av aktierna följt av Korsholm (28,3 %), Vörå (6,5 %), Storkyro och Malax (4,3 % vardera) samt Korsnäs (2,2 %).

Stormossen ombesörjer behandlingen av sådant avfall som kommer från i första hand aktieägarnas område. Bolaget ska vara en föregångare inom cirkulär ekonomi och inom bolagets verksamhetsområde främja aktieägarnas klimatmålsättningar.

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg gläds över att avtalet nu är undertecknat av alla ägarkommuner och speciellt över att cirkulär ekonomi finns med som en skild målsättning i avtalet.

– Aktieägaravtalet är ett stort redskap för att uppnå kommunernas klimatmål, säger Ahlberg.

I den nya bolagsstyrelsen har Vasa stad rätt till fyra ledamöter, Korsholms kommun två ledamöter och övriga aktieägare tillsammans två ledamöter. Till styrelseordförande väljs en av Vasas styrelsemedlemmar och till viceordförande en av Korsholms styrelsemedlemmar.

Flera nyheter