Coronavirussmitta vid Elvira boendet


Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats vid Elvira boendet i Smedsby 23.11.2021. Exponering har skett på en av boendets två avdelningar, men hela Elvira boendet har tillsvidare besöksförbud.

Två ansiktsmasker bildar kors. Kaksi kasvomaskia muodostavat ristin.

Smittspårningen pågår. Hela den exponerade avdelningen är försatt i karantän. Klienterna vårdas i huvudsak i sina egna rum.

Flera nyheter