Laddstolpar finns nu vid ämbetshuset, kulturhuset och hälsovårdscentralen


Nu har kommunens första laddstolpar för laddning av elbilar tagits i bruk!

Laddstolpe för elbil. Sähköauton latauspoistea.

Laddningsstolpar för elbilar finns nu vid ämbetshuset och kulturhuset. Laddstolpen vid hälsovårdscentralen aktiveras senare denna vecka.

Laddstolparna är beställda och bekostade av kommunen men distribueras av företaget Virta. Laddstolparna kan användas av vem som helst och de hittas via Virtas app.

Det kostar 0,15 euro per kWh samt 0,70 euro per timme att ladda bilen. Kostnaderna ska täcka investeringarna och förbrukningen. Kommunen kommer att följa med läget och göra prisjusteringar vid behov.

Via appen Virta kan du

  • hitta stationer nära dig
  • kolla priser
  • reservera en laddningsstation på förhand
  • starta och sluta laddning.
Laddstolpe för elbil. Sähköauton latauspoistea.
Flera nyheter