Snällhetens vägg på Elly Sigfrids torg i november


På Elly Sigfrids torg har det dykt upp en rosa busskur med anslaget Wall of kindness / Snällhetens vägg / Ystävällisyyden seinä. Det är frågan om ett välgörenhetsprojekt i samarbete mellan Folkhälsan i Korsholm och Korsholms kommun.

Busskur med text. Linja-autokatos. Text, texti: Wall of kindness, Snällhetens vägg, Ystävällisyyden seinä.

Under tiden 8–19.11 kan vem som helst lämna kläder i kuren eller hämta något därifrån som man själv behöver. Initiativet kommer från Folkhälsan i Korsholm.

– En av styrelsemedlemmarna hade sett en liknande vägg i Stockholm och tyckte att eftersom det finns en stor mångkulturell inflyttning till Korsholm också, så kunde det finnas behov av en motsvarande vägg också här, säger Susanne West som är verksamhetsledare för Folkhälsan i Korsholms.

Upphängda kläder. Vaatteita ripustettu linja-autokatokseen.

Korsholms kommun har bidragit med busskuren som används som plattform för Snällhetens vägg.

– Jag var och just och tittade och kläder har både hämtats därifrån och förts dit sedan igår, så konceptet tycks fungera också här, säger West förnöjsamt.

Allt som har med vintern att göra kan doneras till Snällhetens vägg. Speciellt varma ytterkläder, skor och vinterstövlar som är dyra att köpa nytt tas tacksamt emot.

Halsuk på bord. Kauluahuivi pöydällä-
Flera nyheter