Tillsammans för dig – Yhdessä sinua varten: Ulla-Maj Salin


Korsholms kommunfullmäktige består av 43 förtroendevalda, men vem är de egentligen? I serien ”Tillsammans för dig – Yhdessä sinua varten” presenteras människorna bakom besluten.

Ulla-Maj Salin. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Jag är Ulla-Maj Salin – pensionerad sjukvårdsledare sedan 2013. Jag har påbörjat min femte period som ordinarie medlem i kommunfullmäktige i augusti detta år.

Jag bor i min födelseby Kvevlax tillsammans med min man. Jag älskar min hembygd, värnar om traditioner och talar gärna en genuin Kvievlaks-dialekt. Vår son är sedan länge bosatt i Smedsby.

Till min utbildning är jag sjukskötare med vidareutbildningar i psykiatrisk sjukvård, hälsovård, administration och ledarskap.

Jag har arbetet som sjukskötare, avdelningsskötare och överskötare på Roparnäs mentalsjukhus, som projektarbetare inom demensvården i Korsholm och som föreståndare på Fylgia i Vasa – serviceboende för äldre. Lednings- och förmansuppgifter har haft en framträdande plats i mitt arbete under största delen av min arbetskarriär.

Samhällsengagemang och föreningsaktivitet fanns med ända från ungdomen men växte sig starkare under min utbildning och senare i arbetslivet. Mitt kommunalpolitiska engagemang började 1993, då jag blev invald i socialnämnden i Korsholm. För mig kändes socialnämndens ärenden bekanta och påminde i mångt om problematiken inom den öppna mentalvården. Man kan säga att jag blev ”bofast i socialen”, eftersom jag utan uppehåll har suttit med i den sedan 1993. De fyra senaste åren fungerade jag som nämndens ordförande och blev efter senaste kommunalval omvald till den uppgiften till utgången av 2021, då socialnämndens mandat upphör. Från januari 2022 överförs ansvaret för socialsektorns arbetsuppgifter och personal till Österbottens välfärdsområde.

Under kommande år får jag, i egenskap av medlem i välfärdsutskottet, engagera mig för invånarnas sociala välmående, människors välfärd och främjande av hälsan framför allt bland kommunens äldre invånare.

Nämn tre viktiga saker i ditt liv.

  • Studier och meningsfulla arbeten
  • Min man – livskamrat och själsfrände (varit gift i 50 år)
  • Vår son (att bli mamma)

Bok, ljudbok eller film? 
Bok.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Ingefärashot och vatten.

Flera nyheter