Vattenavbrott i delar av Smedsby tisdag 9.11 kl. 15–19


På grund av omkopplingsarbete på vattenledningsnätet är vattendistributionen avbruten i delar av Smedsby tisdag 9.11.2021 kl. 15–19. Avbrottet i vattendistributionen berör området: Bölesundsvägen, Matildavägen, Skolvägen, Norrgårdsbackvägen och Johannavägen.

Droppande vattenkran. Valuva vesihana.

Vattendistributionen återupptas så fort kopplingsarbetet är färdigt, så vattnet kan kopplas på tidigare än tiden som angetts ovan.

Efter avbrottet kan vattentrycket vara ojämn och vattnets färg kan avvika från det normala. Problemet försvinner genom att spola kallt vatten.

Berörda har informerats via brev i postlådan.

Tilläggsuppgifter ger:
Mats Lall, 050 696 13

Flera nyheter