Ämbetshusets öppethållningstider kring jul


Korsholms kommuns ämbetshus är stängt 24–31.12. Torsdagen den 23 december stänger ämbetshuset kl. 13.

Tomte och gran i en aula. Tonttu ja joulukuusia aulassa.

Utöver dessa tider är ämbetshuset öppet måndag–fredag kl. 8–16.

Kommunens telefonväxel 06 327 7111 betjänar normalt vardagar kl. 8–16, förutom julafton då telefonväxeln är stängd.

Kommunen uppmanar fortsättningsvis alla till att sköta ärenden i mån av möjlighet via telefon, e-post eller andra digitala kanaler. Om du vill besöka ämbetshuset, ta på förhand kontakt med den person som ärendet berör för att boka tid för ditt besök.

Flera nyheter