Coronafallet vid Kvevlax lärcenter negativt trots allt, nytt smittfall i Keskuskoulu


Det fall av coronavirussmitta som konstaterades vid Kvevlax lärcenter 7.12.2021 visade sig vara negativt när testet analyserades på nytt. Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstateras vid Mustasaaren Keskuskoulu.

Munskydd på stol i klassrum. Kasvomaski tuolin päällä luokkahuoneessa.

Det fall av coronavirussmitta som konstaterades vid Kvevlax lärcenter 7.12.2021 visade sig vara negativt när testet analyserades på nytt. Karantänerna bryts och elever och lärare kan återgå till skolan. De berörda har informerats.

Nyhetsinlägget om smittan vid Kvevlax lärcenter som publicerades 10.12.2021 raderas från webben.

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstateras vid Mustasaaren Keskuskoulu. Elever och lärare har exponerats 7.12.2021. Alla berörda har informerats.

Flera nyheter