Coronavirussmitta vid Solgård


Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats vid boendet Solgård i Smedsby 8.12.2021.

Två ansiktsmasker bildar kors. Kaksi kasvomaskia muodostavat ristin.

Exponering har skett på en av boendets avdelningar.

Hela den exponerade avdelningen är försatt i karantän och de boende vårdas i huvudsak i sina egna rum.

Smittspårningen pågår. Avdelningarna 2 och 3 på Solgård har tillsvidare besöksförbud.

Flera nyheter