Grundavgift för livsmedelstillsynen


Sädesfält

Grundavgift för tillsyn år 2022

Från och med början av år 2022 tas utöver inspektionsavgifter, en grundavgift ut på 150 euro per tillsynsobjekt för tillsyn årligen. Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, lanthandlar eller allmännyttiga samfund som till exempel bistånds-aktörer.

Tilläggsinformation på Livsmedelsverkets hemsida

Kom ihåg meddela om avslutande eller avbrott i verksamheten

Med tanke på grundavgiften för tillsyn för år 2022 är det speciellt viktigt att meddela om avslutande eller avbrott i verksamheten i god tid. Ifall ditt företag fortfarande är registrerad i vårt objektregister, men verksamheten har avslutats eller har avbrutits, är det skäl att göra en anmälan till Västkustens miljöenhet senast den 31.12.2021. Anmälan om avslutande av verksamhet kan göras via miljö- och hälsoskyddets nationella elektroniska anmälningstjänst: https://ilppa.fi/alkusivu-sv.

Ifall användningen av ilppa inte är möjligt, så kan anmälan om avslutande av verksamhet lämnas via e-post: miljoenheten@korsholm.fi.

Flera nyheter