Informationsmöte om utkastet till miljökonsekvensbedömning för Vasa hamnväg


Korsholms kommun ordnar torsdagen den 16 december kl. 18–20 ett informationsmöte om utkastet till miljökonsekvensbedömning för alternativ till Vasa hamnväg i Korsholms kommuns område.

Långtradare. Kuorma-auto.

Informationsmötet hålls i Korsholmssalen på Korsholms vuxeninstitut på adressen Skolvägen 1, Smedsby

  • torsdagen den 16 december kl. 18–20.

På informationsmötet presenteras miljökonsekvenserna för Vikby-, Fladan- och 0-alternativen till Vasa hamnväg till de delar som de går i Korsholms kommuns område. I konsekvensbedömningen strävar man även efter att beakta de nya möjligheter att utveckla markanvändningen och byggandet i Korsholm som Hamnvägen eventuellt medför.

Notera att deltagarna på grund av coronaläget ska ha med sig coronapass och id-bevis.

Välkomna!

Flera nyheter