Julvandring i skymningen 19.12.


Julvandring i skymningen på Fort Sommarö i Södra Vallgrund söndag 19.12.2021 kl. 16-18
-ta med din lykta/ficklampa och tomteluva!

På plats finns Aava Kerttus gosiga husdjur och julbocken. Vi bjuder på grillkorv (obs! begränsat antal) och varm saft vid rastplatserna. Stigens längd är 0-1,6km och den är utmärkt med marschaller.
Byarådet och ungdomsföreningen (Södra Vallgrund) gräddar munkar till försäljning vid vaktstugan.

Så här hittar du fram:
Från Vasa kör man 21 km längs väg nr 724 norrut mot Replot. Från Replot fortsätter man 9 km västerut längs väg nr 7242 till Södra Vallgrund, därifrån man följer skyltarna ”Fort Sommarö”.

VÄLKOMMEN!

Flera nyheter