Korsholm använder enbart grön fjärrvärme från och med 1.1.2022


Från och med 1.1.2022 använder Korsholms kommun enbart grön fjärrvärme och grön el i sina byggnader.

Gröna bollar. Vihreitä palloja.

Korsholms kommun har undertecknat ett leveransavtal om hundra procent grön fjärrvärme i sina byggnader från och med 1.1.2022. I september 2021 slöt kommunen ett avtal om att enbart använda grön el i sina byggnader, det avtalet kompletteras alltså nu med avtalet om grön fjärrvärme.

En del av kommunen fastigheter värms med fliseldning som är förnyelsebar och så finns det byggnader som har oljeuppvärmning.

– Nu gäller det att fokusera på att hitta andra uppvärmningsalternativ för de fastigheter som värms med olja, konstaterar fastighetschef Ronny Haglund.

De oljeuppvärmda fastigheterna utgör cirka sju (7) procent av kommunens totala fastighetsmassa och det är oftast mindre byggnader i kommunperiferin.

Flera nyheter