Textilkonstutställning


Diana Baumbach är en amerikansk konstnär och pedagog. Sedan början av september arbetar hon som gästkonstnär på konstnärsresidenset Ateljé Stundars i Solf. Nu ställer hon ut sin konst på Galleri Arte Mare, Världsarvsporten, Replotvägen 2, Replot. Allmänheten är välkommen på vernissage på fredag 10.12 kl. 14!

Under residensperiod Diana sökt svar på frågor om moderskap, dagliga sysslor, arbete och begreppet ’hem’. Hon upplever att hemmet är ett produktivt utrymme där man åstadkommer ett viktigt arbete; hennes arbete i ateljén fungerar parallellt med arbetet i hemmet. Men vad händer när hemmet inte längre finns? Eller när det genomgår en förnyelse eller är i en ständig förändring? Hur kan man värna om det personliga utrymmet vid sådana övergångar? Arbetet representerar början på Dianas granskning av dessa teman.

https://www.dianabaumbach.com/

Flera nyheter