Välfärdsområdesvalet: Kandidatansökningarna ska lämnas in senast den 14 december


Partierna och valmansföreningarna ska lämna in sina kandidatansökningar till välfärdsområdesvalnämnderna senast den 14 december 2021 kl. 16.

person holding white machine on top of white table

Partierna och valmansföreningarna ska lämna in sina kandidatansökningar till välfärdsområdesvalnämnderna senast den 14 december 2021 kl. 16. 

Österbottens välfärdsområdesvalnämnds kungörelse om mottagandet av kandidatansökningar

Tilläggsuppgifter: www.vaalit.fi

Flera nyheter